חישוב אקטוארי פנסיה

הכירו את הכותבת:

שרה קליימן – אקטוארית מוסמכת
וחברה מלאה (.F.IL.A.A) באגודת האקטוארים בישראל.

אקטוארית - מה זה אקטוארי

האם אתם יודעים אילו מוצרי פנסיה יש לכם?

במה הם שונים האחד מהשני?

אילו זכויות הם מעניקים לכם?

זה הביטחון שלכם לשנים שלאחר גיל פרישה. לכן חשוב מאוד להבין.

כאשר מדברים על שוק הפנסיה הישראלי, מתכוונים למעשה לכמה סוגי מוצרים של חסכון לטווח ארוך, כאשר החסכון נבנה במהלך שנות העבודה של אדם, ומיועד לספק לו בטחון כלכלי בפרישה מעבודה

המשיכו לקרוא:

שוק הפנסיה

חישוב אקטוארי פנסיה

 

חישוב אקטוארי פנסיה
Skip to content