ניהול פרוייקטים – תוכנית עבודה וניהול לוחות זמנים

אחד האספקטים של ניהול פרויקטים הוא ניהול השלבים בניהול פרויקט וניהול לוחות זמנים בפרויקטים מורכבים. 

בתהליך של ניהול פרוייקטים  – בשלב התכנון של ניהול לוחות זמנים ובדיקה של שלבים בניהול פרויקט  – מגדירים את תוכנית העבודה של הפרויקט – הכוללת את תכולות העבודה הנדרשות בפרויקט. 

בשלב הזה, היזם מוביל את הפרויקט וברב המקרים נשכר מנהל פרויקט שינהל עבורו את כל התהליכים הנדרשים. שניהם ביחד יכתבו לוח זמנים שלדי לפרויקט.

Skip to content